Groen gemeenteraadsleden legden eed af

10 Januari 2019

Groen gemeenteraadsleden legden eed af

Op maandag 7 januari 2019  werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en legden Marie-Luise Altmutter, Wouter Decat en Ann Morissens de eed af als gemeenteraadslid. Zij vormen samen de Groen fractie, Ann Morissens zal de fractie leiden. Op het einde van de installatievergadering brachten de verschillende fracties hun Nieuwjaarswensen uit.  Hieronder vinden jullie onze wensen. Nieuwjaarswensen namens de Groen fractie Beste mevrouw de burgemeester, beste schepenen, beste voorzitter, beste algemeen directeur, beste collega gemeenteraadsleden, beste inwoners. Laat me beginnen met ieder van jullie van harte een mooi nieuw jaar te wensen namens onze Groen- fractie. We wensen jullie een jaar met ruimte voor het realiseren van jullie grote en kleine dromen.   Het nieuwe college, de nieuwe burgemeester en de voorzitter feliciteren we met hun aanstelling en we wensen hen veel succes. Ook voor onze gemeente en haar inwoners hebben we heel wat wensen.  Daar zullen we ons de komende zes jaar voluit voor inzetten. De 2110 voorkeursstemmen voor onze Groen kandidaten zien we als een signaal dat heel wat inwoners een frisse wind willen en achter onze ideeën staan. In naam van de hele ploeg, willen we onze kiezers hierbij nogmaals oprecht bedanken voor hun steun en vertrouwen. Ook een speciale dankjewel aan CD&V om samen met ons het kartelavontuur aan te gaan. We hopen ook de komende 6 jaar goed te blijven samenwerken, en dat geldt natuurlijk ook voor de andere (oppositie)partijen.  Toen we een goed jaar geleden met Groen aan de slag gingen, deden we dat omdat we niet langer aan de zijlijn wilden blijven staan en toekijken, maar zelf wilden meebouwen aan deze gemeente. Omdat we geloven dat onze inwoners een warme, groene en duurzame gemeente verdienen waarin het goed wonen en leven is.  Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt, waar je andere inwoners kan ontmoeten, waar je even kan uitblazen op een rustige bank, kan genieten van een stukje natuur, waar buren elkaar kennen, waar iedereen met een gerust hart zijn kinderen kan laten spelen en fietsen….een gemeente waar je trots kan op zijn. Ondanks het feit dat het goed leven is in onze gemeente, zijn er heel wat uitdagingen. We denken hierbij specifiek aan de veiligheid van de zachte weggebruikers, en het realiseren van veilige schoolomgevingen en routes ernaartoe. Dit vereist onmiddellijke aandacht, visie en actie.  Dit moet dan ook zo snel mogelijk aangepakt worden, waar nodig en van toepassing, in samenwerking met andere bevoegde overheden en agentschappen.  Dit beleidsdomein is voor ons heel belangrijk en we gaan dit nauwlettend in het oog houden en bewaken. We zullen ook hier constructief meedenken over oplossingen, maar als het moet, zullen we zeer kritisch zijn. Tot slot nog enkele woorden over milieu en klimaat. Ook dit is een enorme uitdaging voor onze gemeente en mag geen ver-van-ons-bed show zijn , en de tijd dringt. Ook onze gemeente heeft hier een verantwoordelijkheid en we hopen dat we de komende zes jaar een engagement gaan zien, wij zullen hier alvast werk van maken…. we zijn dit verschuldigd aan onze kinderen en kleinkinderen.