Wouter Decat

Wouter Decat

Wouter Decat, plaats 6 kartellijst CD&V- Groen

Wouter Decat

Ik ben Wouter Decat, sociaal verpleegkundige. Ik ben gescheiden, heb een super vriendin en ben trotse vader van 4 en heel binnenkort 5 kinderen. In mijn vrije tijd houd ik van recreatief lopen en tuinieren.

Mijn levenshouding is erop gericht om bewust en respectvol met de wereld rondom mij om te gaan. De gezondheid en het welzijn van de inwoners van Boortmeerbeek staan hierbij centraal.

Een groene, gezonde en solidaire leefomgeving is hierbij vanzelfsprekend. Daarom wil ik in Boortmeerbeek ijveren voor de versterking van groene ruimte en het creëren van groene corridors. Ik wil rustpunten van groen voorzien en wil waar mogelijk kansen scheppen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren en zo op een kleurrijke wijze ‘samen’-leven vormgeven. 

Mensen die werken in de zorgsector, de vele mantelzorgers en vrijwilligers verdienen waardering voor hun inzet en solidariteit.  In onze gemeente moet er aandacht zijn voor de vergrijzing en de nood aan zorg en aangepaste woonvormen.

Ik draag graag mijn steentje bij aan een bruisende gemeente waar iedereen graag woont en zich gelukkig mag voelen en … ik heb er echt goesting in!