Nieuws

Enkele kritische bedenkingen bij de analyse van de VRT, wat staat er op het spel in Boortmeerbeek

Gemeenteraadsverkiezingen zijn overal.... en de inwoners van Boortmeerbeek, Hever en Schiplaken worden overladen met reuzeformaat borden  en folders met tal van verwezenlijkingen. Ook de VRT draagt haar steentje bij en publiceerde volgend artikel

:https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/09/07/wat-staat-er-op-het-spel-in-boortmeerbeek/

Onze eerste reactie was, zijn ze ter plaatse geweest? en wie hebben ze allemaal gesproken? Ik weet dat ze ons een aantal zaken gevraagd hebben, maar helaas komt dit niet tot uiting in het artikel.... dus klimmen we in onze pen.

Als inwoners van Schiplaken & ouders van schoolgaande kinderen zijn we van mening  dat de aanpassingen aan de schoolomgeving in Schiplaken geen verbetering waren voor de zwakke weggebruiker: het kerkplein werd tezelfdertijd parking, fietspad en kiss&ride zone. Dankzij een groep geëngageerde ouders van de school werd er parkeerverbod voorzien op het kerkplein & wordt het kerkplein nu op woensdagmiddag afgesloten voor auto’s. Hopelijk kan het plein ook op andere dagen voor autoverkeer worden afgesloten zodat gevaarlijke situaties vermeden kunnen worden. De signalisatie laat te wensen over en een kans om vrachtverkeer te weren uit de Bieststraat en de schoolomgeving werd verkeken, toch lezen we nu dat dezelfde partij pleit voor een schoolomgeving zonder vrachtwagens...... Buurtbewoners hebben twee jaar actie gevoerd voor paaltjes om te voorkomen dat auto's de fietspaden gebruiken als inhaalstrook en zo fietsers en voetgangers in gevaar brengen. 

De oversteekplaats aan de Leuvenssteenweg lijkt misschien een verbetering voor de fietser maar niets is minder waar.  We zijn het er over eens dat een fiestovertseekplaats beter is dan geen, maar hier ook enkele bedenkingen. De bijhorende fietsoversteekplaats in de Bieststraat ligt te dicht bij het kruispunt zodat conflictsituaties ontstaan tussen de overstekende fietser en de gehaaste automobilist komende van of rijdende in de richting van Mechelen. Het kruispunt aan de Leuvensesteenweg blijft zeer gevaarlijk voor auto’s die richting Mechelen afslaan.

In de Goorstraat werd de weg vernieuwd. Waarom werd daar niet ook onmiddellijk het voetpad aangepakt? Het ‘voetpad’ wordt er ook gebruikt als parkeerstrook waardoor gevaarlijke situaties ontstaan voor de voetgangers en de fietsers.

Wetende dat vele inwoners hinder ondervinden van sluipverkeer is het verrassend dat men jarenlang zwaar vrachtverkeer tolereert in dorpskernen en schoolomgevingen. Met de nieuwe technologie kon men veilige omgevingen creëren en een sluipverkeer voor een klein deel verminderen.

1 fietsstraat ? Voor de inwoners van Schiplaken een huzarenstukje om die te bereiken, gelegen aan de andere kant van het dorp en de andere kant van de Leuvensesteenweg.

 Er is nog een lange weg te gaan vooraleer we onze gemeente een verkeersveilig dorp voor de zwakke weggebruiker te maken.

We hopen ook dat de voorspelling van de VRT niet uitkomt en dat er  een nieuwe wind mag waaien in onze gemeente.