Kathleen Schallenbergh

Kathleen Schallenbergh

Kathleen Schallenbergh, plaats 15 kartellijst CD&V- Groen

Kathleen Schallenbergh

Samen met mijn partner en 4 en (soms 7) kinderen woon ik in Hever, waar ik heel mijn leven al woon.  In de jaren ’90 stond ik mee aan de wieg van Agalev in Boortmeerbeek en ik engageer me nu graag voor Groen. 

Hever heeft heel wat troeven: de Zomerse dinsdagen, de Donk, Oude Pastorie…er wonen zelfs bevers en kikkerconcerten zijn er geen uitzondering.

Toch heb ik Hever de voorbije jaren zien veranderen, meer en meer bouwprojecten en die ontwikkeling baart me zorgen.  

Open ruimte, groen en het beschermen van natuur en cultureel erfgoed zijn belangrijk. Daarom wil ik me inzetten voor het vrijwaren van het dorpskarakter van de drie dorpskernen en Hever in het bijzonder. Dorpskernen moeten plaatsen zijn waar mensen elkaar rustig en in een fijne omgeving kunnen ontmoeten en samenzijn.