Onze kandidaten

Ann Morissens, plaats 2 kartellijst CD&V- Groen

Ik woon samen met mijn partner en lieve dochter van zes al bijna 9 jaar in Schiplaken. Reeds als kind had ik interesse in politiek, het was dan ook geen verrassing dat ik politieke wetenschappen ging studeren. Vorig jaar heb ik het initiatief genomen om de lokale groep Groen op te starten in Boortmeerbeek. Ik vind dat de inwoners van Boortmeerbeek de kans moesten hebben om deel uit te maken van het positieve Groen verhaal. Groen staat immers voor een menselijkere, eerlijkere manier van aan politiek doen en samenleven. Daar wil ik voluit voor gaan, want ook in Boortmeerbeek kan het anders.

Er staan heel wat dingen op mijn verlanglijstje voor onze gemeente. De belangrijkste zijn: een open en transparante manier van besturen met aandacht voor en inspraak van de burger, een verkeersveiliger Boortmeerbeek met extra aandacht voor de zachte weggebruikers, niet in het minst kinderen en scholieren. Als mama van een jonge dochter wil ik volop inzetten op school-en fietsstraten. Het beschermen van en uitbreiden van groene ruimte, want groen maakt mensen gelukkiger en gezonder. Ook met betrekking tot het klimaat, zou ik graag zien dat we met Boortmeerbeek veel meer het voortouw nemen en een voorbeeldgemeente worden, want we hebben maar 1 planeet.

Ik ben blij dat ik samen met de 7 andere  enthousiaste Groen kandidaten kan opkomen bij deze verkiezingen en hoop dat er een nieuwe en groene wind kan waaien in onze gemeente! 

 • Ann Morissens, plaats 2 kartellijst CD&V- Groen

  Ik woon samen met mijn partner en lieve dochter van zes al bijna 9 jaar in Schiplaken. Reeds als kind had ik interesse in politiek, het was dan ook geen verrassing dat ik politieke wetenschappen ging studeren. Vorig jaar heb ik het initiatief genomen om de lokale groep Groen op te starten in Boortmeerbeek. Ik vind dat de inwoners van Boortmeerbeek de kans moesten hebben om deel uit te maken van het positieve Groen verhaal. Groen staat immers voor een menselijkere, eerlijkere manier van aan politiek doen en samenleven. Daar wil ik voluit voor gaan, want ook in Boortmeerbeek kan het anders.

  Er staan heel wat dingen op mijn verlanglijstje voor onze gemeente. De belangrijkste zijn: een open en transparante manier van besturen met aandacht voor en inspraak van de burger, een verkeersveiliger Boortmeerbeek met extra aandacht voor de zachte weggebruikers, niet in het minst kinderen en scholieren. Als mama van een jonge dochter wil ik volop inzetten op school-en fietsstraten. Het beschermen van en uitbreiden van groene ruimte, want groen maakt mensen gelukkiger en gezonder. Ook met betrekking tot het klimaat, zou ik graag zien dat we met Boortmeerbeek veel meer het voortouw nemen en een voorbeeldgemeente worden, want we hebben maar 1 planeet.

  Ik ben blij dat ik samen met de 7 andere  enthousiaste Groen kandidaten kan opkomen bij deze verkiezingen en hoop dat er een nieuwe en groene wind kan waaien in onze gemeente! 

 • Wouter Decat, plaats 6 kartellijst CD&V- Groen

  Ik ben Wouter Decat, sociaal verpleegkundige. Ik ben gescheiden, heb een super vriendin en ben trotse vader van 4 en heel binnenkort 5 kinderen. In mijn vrije tijd houd ik van recreatief lopen en tuinieren.

  Mijn levenshouding is erop gericht om bewust en respectvol met de wereld rondom mij om te gaan. De gezondheid en het welzijn van de inwoners van Boortmeerbeek staan hierbij centraal.

  Een groene, gezonde en solidaire leefomgeving is hierbij vanzelfsprekend. Daarom wil ik in Boortmeerbeek ijveren voor de versterking van groene ruimte en het creëren van groene corridors. Ik wil rustpunten van groen voorzien en wil waar mogelijk kansen scheppen zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar kunnen luisteren en zo op een kleurrijke wijze ‘samen’-leven vormgeven. 

  Mensen die werken in de zorgsector, de vele mantelzorgers en vrijwilligers verdienen waardering voor hun inzet en solidariteit.  In onze gemeente moet er aandacht zijn voor de vergrijzing en de nood aan zorg en aangepaste woonvormen.

  Ik draag graag mijn steentje bij aan een bruisende gemeente waar iedereen graag woont en zich gelukkig mag voelen en … ik heb er echt goesting in!

 • Marie-Luise Altmutter, plaats 9 kartellijst CD&V-Groen

  Ik ben Marie-Luise en kom uit Oostenrijk. Ik woon echter al meer dan 27 jaar in Schiplaken en wil me inzetten om van Boortmeerbeek nog een fijnere plek te maken om te wonen. Als Europees ambtenaar zet ik me dagelijks in voor consumenten in de  Europeese markt. Mijn economische kennis wil ik graag inzetten en combineren met een sociaal-groen engagement voor onze gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat progressieve ecologische strategieën een alternatief kunnen zijn voor de traditionele economische modellen, ook op lokaal vlak.

  Ik wil me inzetten voor een transparant en efficiënt bestuur. De inwoners van Boortmeerbeek verdienen dit. Daarnaast wil ik me ook inzetten voor het realiseren van een infrastructuur die gezond leven aanmoedigt (sportmogelijkheden, groenvoorziening,  veilige fietsinfrastructuur, behoud van wandelgebieden).

  Samen kunnen we meer en beter voor en met alle Boortmeerbekenaren!

 • Erika Van den Berghe, plaats 10 kartellijst CD&V-Groen

  Ik ben Erika Van den Berghe, woon in Schiplaken en ben gehuwd met Lazlo Avonts (plaats 19). Ik ben de trotse mama van 3 levenslustige en sportieve kinderen. Daarom wil ik me inzetten voor een fietsveilig en groen Boortmeerbeek. Een fietsvriendelijke omgeving biedt kinderen immers de kans om zich zelfstandig naar school, sportclub of jeugdvereniging te verplaatsen en dit draagt bij tot hun zelfvertrouwen.

  Het behoud van het bestaande groen is  voor mij onvoldoende, extra bos & groene ruimte creëren is een must! Groene ruimte is leuk voor jong en oud, ravotten of even onthaasten, daar wordt iedereen blij van. Ik ben al sinds mij studententijd lid van Natuurpunt en gaan wandelen en uitwaaien in de door hun beheerde gebieden is een favoriete bezigheid van mij.

  Mijn droom: elke Boortmeerbekenaar door een fietsveilige gemeente zien fietsen! 

 • Kathleen Schallenbergh, plaats 15 kartellijst CD&V- Groen

  Samen met mijn partner en 4 en (soms 7) kinderen woon ik in Hever, waar ik heel mijn leven al woon.  In de jaren ’90 stond ik mee aan de wieg van Agalev in Boortmeerbeek en ik engageer me nu graag voor Groen. 

  Hever heeft heel wat troeven: de Zomerse dinsdagen, de Donk, Oude Pastorie…er wonen zelfs bevers en kikkerconcerten zijn er geen uitzondering.

  Toch heb ik Hever de voorbije jaren zien veranderen, meer en meer bouwprojecten en die ontwikkeling baart me zorgen.  

  Open ruimte, groen en het beschermen van natuur en cultureel erfgoed zijn belangrijk. Daarom wil ik me inzetten voor het vrijwaren van het dorpskarakter van de drie dorpskernen en Hever in het bijzonder. Dorpskernen moeten plaatsen zijn waar mensen elkaar rustig en in een fijne omgeving kunnen ontmoeten en samenzijn.

 • Katrien Peirtsegaele, plaats 16 kartellijst CD&V-Groen

  Ik woon in Boortmeerbeek en ben mama van drie kinderen. Respect voor mens en natuur zijn een belangrijke waarde voor mij, dit kan op een harmonieuze manier waarbij de noden van alle betrokken partijen 'gehoord' worden. Zo kan de leefruimte ingekleurd worden rekening houdend met het samenbrengen van mens en de positieve effecten van groen.

  Wat het verkeer betreft, ben ik een voorstander van het STOP- principe. Ik ijver voor transparantie van bestuur, waarbij bewoners geraadpleegd en geïnformeerd worden over beslissingen en gemaakte beleidskeuzes gemotiveerd en verantwoord worden.

  Al deze punten kunnen een en-en verhaal vormen!

  Samen met onze hele ploeg wil ik hier graag mijn steentje aan bijdragen.

   

 • Lazlo Avonts, plaats 19 kartellijst CD&V- Groen

  Lazlo Avonts is de echtgenoot van Erika Van den Berghe en vader van 3 sportieve kinderen. 

  Hij deelt dezelfde bezorgdheden als Erika en is daarom kandidaat voor Groen! 

  Samen willen ze zich inzetten voor een fietsveilig en groen Boortmeerbeek. Een fietsvriendelijke omgeving biedt kinderen de kans om zich zelfstandig naar school, sportclub of jeugdvereniging te verplaatsen en dit draagt bij tot hun zelfvertrouwen.

  Groenbehoud is onvoldoende, extra bos & groene ruimte creëren is een must ! Groene ruimte is leuk voor jong en oud, ravotten of even onthaasten, daar wordt iedereen blij van. 

 • Jos Vanlanduyt, plaats 20 kartellijst CD&V-Groen

  Ik ben Jos Vanlanduyt en woon sinds een kleine 10 jaar met mijn
  echtgenoot en 2 kinderen in Boortmeerbeek, na in Leuven en Brussel te
  hebben gewoond. Professioneel ben ik voornamelijk actief in de
  non-profit sector, in het bijzonder gezondsheidszorg,  met focus op
  informatie en beleidsvoering ten dienste van een kwalitatieve
  dienstverlening.

  Graag wil ik meewerken aan een harmonieuze gemeente die creatief de vele
  uitdagingen wil aangaan en bruggen wil bouwen tussen de diverse soms
  tegengestelde noden (ruimtelijke ordening,verkeer, natuur). Met respect
  voor de jongere en oudere (mede-)mens alsook voor de natuur wil ik mee
  bouwen aan een groenere en gezondere toekomst van Boortmeerbeek.

  Hierbij hebben het gemeentebestuur en -diensten zelf een
  voorbeeldfunctie. Een ondernemende gemeente met een stimulerend,
  transparant, sociaal en innoverend beleid kan de harmonie versterken
  tussen de inwoners onderling in combinatie met de lokale economie
  waarbij we bijzondere aandacht moeten hebben voor de zwakkeren in onze
  maatschappij en de natuur rondom ons.